FUD (Fully UnDetectable), koristi se se da označi malware koje ne detektuje ni jedan antivirus program