Symantec  
Symantec, kompanija specijalizoana za sigurnost internet tehnologija i borbu protiv virusa, pratila je aktivnosti internet podzemlja tokom godinu dana. Razloge praćenja internet kriminala, sprovedenog između jula 2007. i juna 2008, ova kompanija je objavila u "Izveštaju o sivoj ekonomiji na internetu". Symantec je pratio ukupno 69.130 aktivnih trgovaca i analizirao više od 44 miliona poslate elektronske pošte koja se razmenjuje na forumima internet podzemlja.

 
Siva ili ilegalna trgovina na internetu je u velikom porastu, a za poslednjih godinu dana na internetu je na prodaju ponuđeno što ukradene robe, što ilegalnih usluga u procenjenoj vrednosti od 276 miliona dolara, saopštila je kompanija Symantec. Među najprodavanijima su ukradene informacije o kreditnim karticama, a ove infomacije čine čak 31 odsto ilegalne trgovine. U trgovini povezanoj s kreditnim karticama na kojima prosečna visina kredita iznosi 4.000 dolara kriminalci su pravim koisnicima naneli štete od oko 5,3 milijardi dolara.
 

Na drugom mestu ove lestvice ilegalne trgovine na internetu sa 20 odsto učešća nalaze se finansijski podaci, kao što su to, na primer, brojevi bankovnih računa. Za proteklih godinu dana potencijalna vrednost ponude te vrste informacija procenjena je na oko 1,7 milijardi dolara. Ilegalna trgovina na internetu razvila se u veoma efikasno globalno tržište, zaključak je kompanije Symantec u analizi jednogodišnjeg perioda. Ilegalni trgovci rade u slabo povezanim grupama, ali i u dobro organizovanim bandama. Podaci o kreditnim karticama nude se po cenama između 10 centi i 25 dolara, a kupci većih količina mogu da dobiju i popust.

Kriminalci dolaze do potrebnih informacija uz pomoć specijalista; tu se ističe uloga programera i "darovitih kradljivaca podataka", ali i putem ozbiljnih ponuda za zaposlenje. Ilegalne transakcije i dalje su unosne uprkos sve većem pritisku policije. Redovno se menjaju lokacije servera preko kojih se odvijaju poslovi, kako bi na taj način zameli trag. U periodu praćenja ove aktivnosti od strane kompanije Symantec najviše tih servera je bilo u SAD, njih 45 odsto. Po broju lokacija sledi područje Evrope, Bliskog istoka i Afrike sa 38 odsto, zatim azijsko pacifičko područje sa 12 odsto i Latinska Amerika sa 5 odsto otkrivenih servera.

"U onoj meri u kojoj kriminalci razvijaju nove instrumente i metode moraju se menjati i mere borbe protiv njih i zaštite od takvih napada", izjavio je Čanrid Vest (Canrid Wuest), analitičar i stručnjak za sigurnost u Symantec-u.

(Dragomir Vlajsević, krstarica.com)