U najčešći vid prevarere spadaju tzv."phishing linkovi". Iza ovakvih linkova se ustvari nalaze lažne internet stranice, koje imaju zadatak da od korisnika preuzmu njegove podatke koji služe za pristup sajtu, a potom ga preusmere na originalan sajt. U ovakvim slučajevima korisnik ni ne sluti da je svoje podatke za pristup ostavio "na milost i nemilost" autoru phishing stranice.

Najčešće se ovakve phishing stranice izrađuju i postavljaju za servise kao što su: RapidShare, MegaUpload, Hotfile, Faceboook, Twitter, PayPal, Moneyboookers,Webmoney a neretko se koriste i za postavljanje lažnih stranica banaka.